MB „Kūrybingi sprendimai“ E-komercijos modelio diegimas

MB „Kūrybingi sprendimai“ pradėjo įgyvendinti projektą MB „Kūrybingi sprendimai“ E-komercijos modelio diegimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.

Projekto tikslas – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonėje MB „Kūrybingi sprendimai“, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto bendra vertė – 35 900,00 EUR 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga – 2023-03-23